www.bilgipınarım.com
Tarih-Saat
A Atatürk
MEB'den gençlere 19 Mayıs hediyesi
a

19 Mayıs dolayısı ile gençler için internet sitesi hazırlayan MEB; Özellikle meslek seçimine ve mesleklerin tanımına ilişkin rehber sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile gençlere yönelik internet sitesi oluşturan MEB, özellikle meslek seçimine ve mesleklerin tanımına ilişkin rehber hazırladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlere yönelik bir internet site hazırlayarak kutladı.

MEB, http://mebgenc.meb.gov tr adresli sitede özellikle mesleklerin tanıtımı ve meslek seçimine ilişkin rehbere geniş yer ayırdı.

Gençlerin ilgileri ve yetenekleri doğrultusunda hangi mesleklere uygun olduklarını testlerle belirleyebilecekleri sitede, Türkiye'de hangi işlerin talep edildiği, hangi mesleklerin gözde olduğu gibi konulara yer veriliyor. İşsizliğe ilişkin bilgilerin de yer aldığı sitede yeni bir işe girmek veya işinde yükselmek isteyenlere de önerilerde bulunuluyor.

Sitede, ''İş sınavlarına hazırlanma, iş arama yöntemleri, iş görüşmesi becerileri, iş başvurusu yapma, işe başlama, emeklilik'' konu başlıkları altında bilgi sunuluyor.

Ailelere yönelik bölümün de yer aldığı sitede ''Çocuğunuzu tanıyın'', ''Çocuğunuzun mesleki gelişimi'', ''Anne-babalara kaynaklar'' başlıklı bölümler bulunuyor. Bu bölümde çocukla birlikte geçirilen zamanın önemi vurgulanarak, onların hangi yol ve yöntemlerle tanınabileceğinin ipuçları veriliyor. Okulla ve öğretmenle iletişim, çocukların ilgi ve yetenekleri gibi konularda ailelere rehber olacak bilgilerin yer aldığı sitede, çocukların farklı ortamlardaki etkinliklere katılmasının önemli olduğu anlatılıyor.

Ayrıca, mesleki gelişimde uzmanların ve eğitimcilerin rolünün de vurgulandığı sitede, uluslararası alanda mesleki eğitimle ilgili kurum ve kuruluşlar, bu konudaki çalışmalar ve sistemler de tanıtılıyor

İlköğretim Genel Müdürlüğünden e-okul sistemi hakkında açıklama
a

Eğitim Öğretim Ve Öğrenci İşleri Bölümüne
-İlköğretim Okullarımızda Nakiller, MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 18’inci Maddesi Kapsamında Yapılmaktadır. Yapılan Bir Çalışma Nedeniyle E-Okul Sisteminde Nakiller;
1-5’inci Sınıflar İçin Okullarımıza Açık Tutulacaktır,
6-8’inci Sınıflar İçin İse İlgi Yönetmelik’in 18/B Maddesi Kapsamında Belgelerin Bakanlığımızın 0 312 417 71 05 Nolu Faksına Gönderilmesi Halinde Tarafımızdan Yapılacaktır.
---Nakillerle ilgili olarak sadece velilerimizin dilekçelerinin Bakanlığımıza fakslandığı, ikametgah belgesinin eklenmediği, hangi okula gideceği, öğrencinin T.C.Kimlik nosu ve kurum kodlarının yazılmadığı görülmüştür.
İlköğretim 6-8’inci sınıfların nakilleri için belgelerin resmi yazıya bağlanarak Bakanlığımıza gönderilmesi gerekmektedir.
Konunun Okul Yönetimlerine Duyurulmasını Rica Ederim.

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme Komisyonu Dikkatine

2004 Doğumlu Çocukların Sayı Ve Adresleri, E-Okul/ Kurum İşlemleri/ Kayıt Bölgeleri Kontenjan Sayısı Bölümüne Aktarılmıştır.
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 14’üncü Maddesi Kapsamında, 2010–2011
Eğitim-Öğretim Yılında 1. Sınıfta Öğrenim Görecek Çocukların E-Kayıt Sistemi İle Kayıtlar 01 Haziran 2010 Tarihinde Gerçekleştirileceğinden;
Öğrenci Yerleştirme Komisyonlarının Bu Tarihe Kadar Planlamalarının Bitirmesi, Adres Havuzunda Hiçbir Okulla İlişkilendirilmeyen Adresin Bulunmaması Konularında Gereğini Önemle Rica Ederim.
Galip Gülmez
İlköğretim Genel Müdürlüğü
Okullar Ve İstatistik Şubesi Müdürü
0 312 413 15 98

İkinci sınav gereksiz mi? tartışması
a

400 bin adayın LYS başvurusu yapmaması 'İkinci sınav gereksiz mi?' tartışması yarattı

Tek sınavı yeterli görenler “İkincisi için yapılan harcamalar israf” diyor. İkinci sınavı destekleyen uzmanlar ise bu sistemle üniversitelere en iyi öğrencilerin gireceğini savunuyor

LYS’ye hak kazanan 1 milyon 233 bin adaydan yaklaşık 400 bininin sınav için başvuru yapmamasının ardından ÖSYM’nin tarihinde ilk kez başvuru süresini uzatması, yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Eğitim uzmanları şimdi iki aşamalı sınav sistemini ve üniversiteye girişte tek sınavın yeterli olup olmayacağını tartışıyor.

LYS tipi tek sınavın yeterli olacağını savunan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Baykal şunları söylüyor: “Daha önceki yıllardan bildiğimiz üzere ilk sınavla ikinci sınav arasında çok yüksek bir korelasyon var. Yani aşağı yukarı öğrenciler iki sınavda aynı sıralamada yer alıyor. Ancak üniversiteye mükemmel bir sistemle almanın ihtimali çok az. Üniversite sınavı başarılı öğrenciyi tespit etmek için yapılıyor. Burada önemli olan ilk sınav mı, ikincisi mi yoksa ikisi birden mi daha iyiyi tespit ediyor. ÖSYM bunların hiçbirinin araştırmasını yapmamış. Elbette bütün öğrencileri düşünmek lazım. Ancak 1 milyondan fazla öğrencinin girdiği sınavda bir kişi uğruna diğerlerinin masraf yapması ve gerilime katlanması da kolay değil. Ayrıca her öğrenci yaşadığı yerde sınava giremediği için yol, konaklama nedeniyle bunun dışında da sınav ücreti veriyor. ÖSYM ise gözetmen, güvenlikçi, soru hazırlama ve kitapçık basımı gibi ciddi maliyetle karşılaşıyor. Buradaki masraf ekonomik olarak israftır. Bir de Nisan’da yapılan ilk sınavdan sonra liselerde eğitim bitiyor, öğrenci okulla ilgilenmiyor. Bölüm bölüm hesaplandığında mesela Boğaziçi Fizik Öğretmenliği’ne giren öğrencilerin iki sınav arasındaki puanlarının korelasyonu 0.60’ın üstündeyse yazıktır bu sınava.”

İkinci aşamayı destekleyen YÖK eski Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar ise şöyle konuşuyor: “Verilere göre iki sınavın sonuçları arasında büyük bir korelasyon var. Ancak sadece tek sınavla yetinecek olursak bu sınav yetenek ağırlıklı olup bilgi kısmı az olduğu için lise eğitimlerinde bilgi verilmesi zayıflatıyor.

Tek sınav eğitimi zayıflatıyor’

Ayrıca sınava hazırlanma zamanı da çok daralıyor. Öğrenci ve ailelerin katlandığı maliyete önlem almak şart. Şehirlerarası yolculuk yapanlara belki de ÖSYM’nin destek vermesi lazım. Bir tek öğrenci bile maliyeti yüzünden sınava giremiyorsa bu fırsat eşitliği açısından önemli bir sorundur. Ancak maliyetin ÖSYM tarafında bu harcamalara değer mi sorusu önemlidir. Deniz yıldızının öyküsüne benziyor. Az bile olsa bir grup öğrencinin hayatını değiştirmek mümkün. Sınavın tek kitapçıkla bir güne sığdırılması sakıncalı. Sınavın daha geniş kapsamlı ve çeşitli konulara göre yapılmasında yarar var.”

‘Fizik sorusu çözmeyen mühendis olamayacak’

Faruk Köprülü (ÖZDEBİR Başkanı): “Şu andaki sınav sistemi bölümlere alınacak daha iyi öğrenciyi seçmek için doğru bir sistem. Ancak uygulaması, planlaması zor ve ekonomik yük getirdiği doğru. Önceden öğrenciler tek bir kitapçıkta hangi konuyu isterse onu çözüp sınavı tamamlıyordu. Yani fizik sorusu çözmeyen mühendis, biyoloji sorusu çözmeyen doktor olabiliyordu. Bu sistemde bu olmayacak. Öğrenciler beş türdeki LYS puanıyla belirlenen bölümleri kazanacak. Böylece ilgili derslerde en iyi olan öğrenciler üniversitelere girecek.”
Vatan

MEB: Kurs bitirme belgesi alanlar lise mezunu kabul edilecek. 20 Mayıs 2010 08:32
a

Özel eğitim gerektiren bireyler için açılan Mesleki Eğitim Merkezlerini tamamlayarak kurs bitirme belgesi almış adaylar için iş okulu diploması almış gibi işlem yapılarak başvurularının onaylanması konusunda Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüşü
Sayın Yetkili;
1-Bakanlığımızca 2010 yılı içerisinde istihdam edilecek özürlü personelin başvurularında hizmetli unvanı için lise veya lise dengi mesleki veya teknik okul mezunu olmak şartı getirilmiş, bunun yanında İş okulu diploması bulunan adayların da lise mezunu olarak değerlendirileceği kılavuzda belirtilmişti.
Söz konusu diplomaların isimlerinde çeşitlilik olması nedeniyle adayların başvurularının onaylanıp onaylanmayacağı konusunda tereddütler yaşandığı bazı iller tarafından Bakanlığımıza iletilmiştir.
Konu ile ilgili olarak Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden görüş istenilmiş ve görüşte belirtilen konulara ilişkin açıklamalar aşağıda yapılmıştır.
Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı okulların isimleri ile
bu okullardan mezun olanlara verilen belgelerin isimleri zaman içinde mevzuatta yapılan düzenlemeler ile değiştirilmiştir. Söz konusu okullardan mezun olan adaylara önceleri “Kurs Belgeleri” düzenlenirken, daha sonraki yıllarda bu belge “iş okulu diploması “ adı altında verilmeye başlanmıştır.
Bu bağlamda; özel eğitim gerektiren bireyler için açılan Mesleki Eğitim Merkezlerini tamamlayarak kurs bitirme belgesi almış adaylar için iş okulu diploması almış gibi işlem yapılarak başvurularının onaylanması gerekmektedir.
Ayrıca bu husus ile ilgili olarak tereddüde düşülen konularda Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bilgi edinilebilir.
2-Başvuru onay ekranının incelenmesinde çok sayıda onay bekleyen adayın bulunduğu görülmüştür.
Başvuru süresinin azalması nedeniyle İlinize başvuruda bulunan ve onay bekleyen adaylara elektronik iş talep formunda belirttiği telefon veya mail adreslerinden ulaşılarak, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne gelerek başvurularını onaylatması gerektiğinin bildirilmesi gerekmektedir.
Bilgilerinizi rica ederim.