Hayatı ve Çocuklugu

1881 yılında bir gün.. Bugün Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Selânik'te Ahmet Subağı mahallesinde pembe evde bir erkek çocuğu dünyaya gelir. Baba Ali Rıza, yavrusunun kulağına adını fısıldar.

MUSTAFA...

Zübeyde hanımın ve Ali Rıza beyin Mustafa'dan daha önce Fatma, Ömer ve Ahmet isminde üç çocukları olmuştur. Ancak Mustafa doğduğunda bu kardeşlerden hiç biri hayatta değildir. Anne Zübeyde hanım, güzel yüzlü, dinî inançlara sıkı sıkıya bağlı bir Türkmen kadınıydı. Zübeyde hanımın atalarının, Rumeli'nin Osmanlılar tarafından fethedilmesi sırasında, Anadolu'dan Rumeli'ye göç eden ve batı Makedonya'daki Vodina ilçesinin batı tarafındaki Sarıgöl bucağına yerleşen, Türk boylarındandır. Bu boyların Konya ve Aydın taraflarından geldikleri bilinmektedir.

Zübeyde hanımın babası, Selânik Şehrinin Langaza kazasında toprak ve ticaretle uğraşan, Sofuzâde Feyzullah Ağadır. Baba Ali Rıza ise Selânikli olup babası Ahmet Efendidir. Amcası mahalle mektebinde hocalık yapan Hafız Mehmet Efendiydi. Sakalının kızıl renkli olmasından dolayı, kendisine 'kırmızı Hafız Efendi' denirdi.

Zübeyde hanım, Mustafa'yı dünyaya getirdiği zaman 20 yaşında idi. Baba Ali Rıza efendi o sıralarda gümrük memurluğu yapmakta iken daha sonra bu görevinden ayrılacak, keresteci Cafer Efendi ile bir ortaklık kurarak kereste tüccarlığı yapacaktır. Kısa süre için tuz tüccarlığı da yapan Ali Rıza Bey 47 yaşında iken genç yaşta vefât etti. Eşi Zübeyde hanıma Ali Rıza beyden, mirâs olarak iki mecidiye (40 kuruş) aylık ve 7 yaşında Mustafa ile kardeşi Makbule kalmıştır.