SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI


( 10 AĞUSTOS 1920)

İSTANBUL

Osmanlı Devleti’nin başkenti olarak kalıyordu. Fakat Osmanlı Devleti azınlıkların haklarını gözetmezse, İstanbul Türklerin elinden alınacaktı.

BOĞAZLAR

Osmanlı Devleti’nin egemenliğinden alınacak,savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar Komisyonu” adını taşıyan ayrı bir bütçesi ve bayrağı olan bir komisyon tarafından yönetilecekti.

ASKERİ HÜKÜMLER

Askerlik zorunlu olmayacak,elli bin kişilik bir ordu bulunacak, bunu 35 bin kişisi Jandarma, 15 bin kişisi muharip birlik olacak,ordunun ağır silahları, uçakları ve savaş gemileri bulunmayacaktı.

AYRICALIKLAR

Osmanlı Devleti tarafından daha önce azınlıklara verilmiş olan ayrıcalıklar daha da ağırlaştırılmış olarak sürdürülecekti.

KAPİTÜLASYONLAR

Bütün Devletler kapitülasyonlardan yararlanacaktır.

DOĞU ANADOLU

İstanbul’ da kurulacak özel bir komisyon, Doğu Anadolu’da Özerk bir Kürt Devleti kurulması için çalışma yapacaktı.

ERMENİSTAN

Doğu vilayetlerinin bir kısmında ( Vilayat-ı Sitte (altı vilayet) : Bitlis, diyarbakır, Van, Erzurum, Elazığ ve Sivas) bağımsız bir Ermenistan devleti kurulacaktır.

YUNANİSTAN’A BIRAKILAN YERLER

Doğu Trakya, Batı Anadolu, Gökçeada ve Bozcaada Yunanistan’a bırakılacak.

FRANSA’YA BIRAKILAN YERLER

Suriye, Mardin, Urfa, Antep, Maraş, Fransa’ya bırakılacak, Adana, Mardin, Sivas üçgeni Fransız denetiminde Fransız Nüfuz Bölgesi olacak.

İNGİLTERE’YE BIRAKILAN YERLER

Arabistan’ın tümü, Irak (Musul-Kerkük-Süleymaniye dahil) İngiltere’ye bırakılacak.

İTALYA’YA BIRAKILAN YERLER

Mersin, Antalya ve Muğla İtalya’ya bırakılacak.