AMASYA GENELGESİ


(23 Temmuz-7 Ağustos 1919)

Madde 1
Vatanın bütünlüğü ve Milletin istiklali tehlikededir.

Madde 2
İstanbul Hükümeti üzerine aldığı sorumluluğu yerine getirememektedir. Bu hal adeta milletimizi yok olmuş olarak gösteriyor.

Madde 3
Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.

Madde 4
Milletin içinde bulunduğu durum ve şartlara göre harekete geçmek ve haklarını yüksek sesle dünyaya duyurmak için her türlü tesir ve kontrolden milli bir heyetin varlığı zorunludur.

Madde 5
Anadolu’nun her bakından en emniyetli yeri olan Sivas’ta, milli bir kongrenin acele olarak toplanması kararlaştırılmıştır.

Madde 6
Bunun için bütün vilayetlerin her sancağından milletin güvenini kazanmış üç temsilcinin mümkün olduğu kadar çabuk yetişmek üzere hemen yola çıkarılması gerekmektedir.

Madde 7
Her ihtimale karşı, bu meselenin bir milli sır halinde tutulması ve temsilcilerin, lüzum görülen yerlerde , seyahatlerini kendilerini tanıtmadan yapmaları lazımdır.

Madde 8
Doğu vilayetleri adına, 10 Temmuzda, Erzurum’da bir kongre toplanacaktır.Bu tarihe kadar diğer vilayetlerin temsilcileri dek Sivas’at gelebilirlerse,ü Erzurumr Kongresi’nink üyeleri,e Sivasr Kongresi’neg katılmake üzereç harekete edeceklerdir.r