ATATÜRKÜN YENİLİKÇİ VE AYDIN YÖNÜ

"Biz garp medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz. Onda iyi olarak gördüklerimizi kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz."

"Memleket mutlaka asri, medeni ve yeni olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır. Bütün fedakarlığımızın semere vermesi buna bağlıdır. Halkla çok temasım vardır. O saf kütle, bilemezsiniz ne kadar yenilik taraftarıdır. Vatanımıza hiç bir zaman engeller bu keşif kalabalıktan gelmeyecektir."

"İlerlemek yolunda vuku bulacak her mühim teşebbüsün kendine göre mühim mahzurları vardı. Bu mahzur asgari halde indirilmesi için tedbirde ve teşebbüslerde kusur etmek lazımdır."

"Biz daime hakikat arayan onu bulunca ve bulduğuna kani olunca açıkça söylemekten kaçınmayan insanlar olmalıyız."