TÜRK ORDUSU

"Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kaabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin
çelikleşmiş bir ifadesidir."

"Türk orduları, tarihte benzeri görülmemiş kahramanlıklar, fedakarlıklar göstermiştir."

"Ordu, Türk Ordusu... Bütün milletin göğsünü itimat, gurur duygularıyla kabartan şanlı ad..."

"Türk ordusu; dünyanın hiç bir ordusunda seninkinden daha temiz, daha saglam bir askere rast gelinmemiştir."

"Ben ordumuzun mevcudiyet ve kuvvetini, paramızla mütenasip bulundurmak nazariyesini kabul edenlerden değilim. "Para vardır, ordu yaparız, paramız bitti ordu intihal etsin.." Benim için böyle bir mesele yoktur. Efendiler, para vardır veya yoktur, ister olsun ister olmasın, ordu vardır ve olacaktır."

"Ordumuz, Türk birliğinin, Türk kudret ve kabiliyetinin, Türk vatanseverliğinin çelikleşmiş bir ifadesidir. Ordumuz, Türk topraklarının ve Türkiye idealini tahakkuk ettirmek için sarf etmekte olduğumuz sistemli çalışmaların yenilmesi imkansız teminatıdır."